S.G. CZ, spol. s r.o. je česká soukromá společnost založená v roce 1992 působící na trhu v oblasti dodávek, rekonstrukcí, modernizací a servisu VN-NN rozvoden.
Novinky
3.11.
2011

ABB - rychlonabíjecí stanice ABB oznámilo zahájení prodeje rychlonabíjecí stanice Terra v ČR - rychlonabíjecí stanice pro eletromobily již brzo součástí běžného provozu měst.


Ke stažení
28.11
2011

EATON - zajímavá zařízení
EATON uvedl na trh nová zajímavá zařízení a rozváděčové systémy:

Ke stažení
28.2.
2012

Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren
V dnešní nelehké době vládní averze k fotovoltaickým zařízením všeho druhu, zejména v podobě dodatečné tzv. solární daně, má pravidelná údržba, měření a optimalizace výkonu fotovoltaické elektrárny pro každého investora cenu zlata….

Fotovoltaické elektrárny, VN zařízení


Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren

Solární panely

V dnešní  nelehké  době  vládní  averze  k fotovoltaickým  zařízením  všeho  druhu,  zejména  v podobě  dodatečné  tzv.  solární  daně,  má  pravidelná  údržba,  měření  a  optimalizace  výkonu  fotovoltaické  elektrárny pro každého investora cenu zlata…vždyť ztráty výkonu způsobené závadou komponent FVE převážně mnohonásobně převyšují náklady na pravidelnou údržbu.

Nezbytná  je  tedy  pravidelná  kontrola  a  údržba  jednotlivých  elektrických  zařízení    FVE v měření  FVE,  doporučujeme provést prvotní měření s cílem zjistit stav jednotlivých zařízení a identifikovat části s nejnižším relativním výkonem. Tato měření jsou následující :

Zobrazit více ...


Nabízíme GSM monitoring pro fotovoltaické elektrárny a další výrobny elektrické energie

Každý investor potřebuje znát stav výroby FVE, tedy nějaký monitorovací systém, který informuje správce zařízení o tom, co se na elektrárně právě děje a dává mu možnost rychle reagovat v případě poruchy. Nábízíme instalaci systému v různém rozsahu podle požadavku zákazníka, který jej okamžitě informuje SMS zprávou, případně emailem o stavu zařízení

Jedná se o dodávku a montáž GSM komunikačního systému pro monitorování a ovládání vstupního pole rozváděče 22kV na FVE. Tento může být umístěn do stávající skříně dispečerského řízení nebo do nové skříně a jeho napájení je zajištěno z baterie dispečerského řízení nebo z rozváděče UPS.

Zobrazit více ...


Zajišťujeme dodávky dispečerských řízení pro fotovoltaické elektrárny a další výrobny elektrické energie včetně řízení činného a jalového výkonu.

Podle zákona č.211/2011 Sb. je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu zařízením, které umožňuje dispečerské řízení. Pro výrobny s výkonem nad 2MW platí tato povinnost v termínu do 30.6.2012 a pro výrobny od 100kW do 2MW do 30.6.2013. Některé výrobny sice mají již dnes instalované dispečerské řízení, ale toto nemusí být v rozsahu posledních požadovaných změn, které dříve energetické společnosti nepožadovaly. S.G. CZ, spol. s r.o. zajišťuje, v souladu s posledními požadavky jednotlivých energetických společností, dodávku dispečerských řízení na klíč a to včetně zkoušek s dispečinkem příslušné distribuční společnosti.

Zobrazit více ...


Nastavení digitálních ochran a řídících terminálů

Jednou z důležitých etap uvádění rozvodny do provozu je nastavování zařízení pro ochranu a řízení rozvoden. Firma S.G. CZ se zaměřuje v této oblasti zejména na dodávky renomovaných výrobců SIEMENS a ABB.

Zobrazit více ...

 

Montáže, instalace, odzkoušení a uvedení do provozu

Kompletní práce od demontáže po uvedení do provozu nabízí naše firma jako součást dodávek elektrických zařízení anebo na základě samostatné objednávky na práce. Jedná se zejména o práce spojené s dodávkami VN zařízení renomovaných výrobců ( ABB, Eaton Electric, SIEMENS, Schneider Electric atd. ).

Revize

Nabízíme provádění periodických rozvoden 6 až 35 kV a to buď na základě dlouhodobé smlouvy o provádění pozáručního servisu anebo na základě samostatné objednávky. Dále provádíme pravidelné kontroly zařízení předepsané výrobcem.

 

Projekční práce

Projekční práce zahrnují zpracování technologické dokumentace od dokumentace pro stavební řízení přes realizační projekt až po projekt skutkového stavu. Projekční práce nabízíme jako součást dodávek zařízení.

 

Poradenství

V případě potřeby technické podpory anebo poradenství se můžete obrátit e-mailem na naši firmu, jejíž pracovníci Vám ochotně poradí, popř. můžete získat potřebné informace na oficielních stránkách výrobců.

 

Vrtání železobetonu, betonu , zdiva

Otvory pro rozvody plynu, vody, odpadu, topení, klimatizaci a kabelové trasy


Základní ceník vrtání otvorů jádrovými vrtáky:

Průměr otvoruBetonŽelezobetonZdivo
20-30-mm23,- Kč25,- Kč15,- Kč
40-50-mm25,- Kč27,- Kč18,- Kč
60-70-mm27,- Kč28,- Kč21,- Kč
80-90-mm28,- Kč30,- Kč23,- Kč
100-110-mm30,- Kč32,- Kč27,- Kč
120-130-mm32,- Kč34,- Kč30,- Kč
140-150-mm34,- Kč36,- Kč32,- Kč

Cena je stanovená za 1cm vrtu.

Zobrazit více ...

 

Doprava k zákazníkovi

Jako součást dodávek elektrických zařízení nabízíme dopravu zařízení na určené místo.

Kontaktní osoby

Ředitel společnosti:
Ing. Vladimír Bursák
+420 608 558 085
Vladimir.Bursak@sg-brno.cz
Obchod - ČR a SR :
Pavel Hanák
+420 608 558 083
pavel.hanak@sg-brno.cz
Diagnostika a servis:
Roman Beneš
+420 608 558 087
roman.benes@sg-brno.cz
Obchod – ostatní zahraničí:
Robert Filáček
+420 608 558 084
Robert.Filacek@sg-brno.cz

Kde nás najdete?

map-sm.png, 12kB

Jižní náměstí 5
619 00 Brno

tel.:+420 543 250 722
fax: +420 543 250 769
ič: 25544471
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
najděte si nás na mapě...