S.G. CZ, spol. s ro. z r.o. to prywatna czeska firma założona w 1992 roku na rynku zaopatrzenia, renowacji, modernizacji i serwisowaniu MV-LV stacji.
Aktualności
28.11
2011

EATON – interesujące urządzenia
EATON wprowadził na rynek nowe interesujące urządzenia i systemy rozwodni:

wyłącznik próżniowy W-VACi modularny system Power Xpert FMX system wysuwania Power Xpert UX

28.2.
2012

Pomiar i optymalizacja fotowoltaicznej energii
W tych trudnych czasach niechęć rządu do urządzeń fotowoltaicznych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza w postaci dodatkowego podatku słonecznego ma regularnej konserwacji, pomiarów wydajności i optymalizacji elektrowni fotowoltaicznej dla każdego inwestora w ceny złota ...

KARTA REFERENCYJNA

Diagnostyka i serwis

KONSERWACJA I SERWIS ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

Solární panely

Regularna konserwacja elektrowni fotowoltaicznych jest koniecznością, która przynosi kilkakrotnie wyższy efekt wobec wydanych kosztów...więcej informacji można znaleźć w dziale ....USŁUGI

 

DIAGNOSTYKA

Stare przysłowie nam mówi: Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. W zakresie wysokiego napięcie to nie obowiązuje dwukrotnie. Przez klasyczną rewizję urządzenia nie można znaleźć ukrytych usterek, które mogą spowodować awarię, ale potrafią to współczesne urządzenia diagnostyczne, które udzielą bardzo dokładnych danych o rzeczywistym stanie urządzenia. Nie bójmy się ich zastosowania, koszty są o wiele niższe niż konsekwencje spowodowanej awarii.

 

ZALETY

Diagnostyka urządzenia przynosi zwłaszcza następujące zalety:

 • stwierdzenie rzeczywistego stanu technicznego i zdolności eksploatacyjnej w czasie eksploatacji
 • stwierdzenie ukrytych usterek = zapobieganie ewentualnym awariom = oszczędność kosztów remontów
 • bardziej efektywne planowanie konserwacji, remontów i postojów
 • protokoły o wynikach pomiarów z namierzonymi wartościami, diagramy, pokazanie usterek, ocena pomiarów i zalecenie dla dalszego remontu czy naprawy
 • wyniki pomiarów w postaci elektronicznej

 

OPIS DIAGNOSTYKI I WYŁĄCZNIKÓW

Jeden pomiar diagnostyczny obejmuje:

 • sporządzony protokół o pomiarach, namierzone wartości, diagram, ocena pomiarów i opinia technika, ewentualne zalecenie dla następnego remontu lub naprawy
 • protokół sporządzony w miejscu pomiarów w postaci pisemnej
 • po zakończeniu pomiarów wyniki pomiarów w postaci elektronicznej na dyskietce, ew. na medium CD.
 • konsultacje z klientem w związku z potrzebną naprawą

Na życzenie klienta można przed pomiarami wykonać wyregulowanie wyłącznika przez technika serwisowego.

 

Wyregulowanie wyłącznika obejmuje:

 • wyczyszczenie i smarowanie ruchomych części, ustawienia mechanizmu
 • kontrola połączeń śrubowych
 • kontrola części elektrycznej, połączeń i podłączeń
 • kontrola uszkodzonych części, pęknięć itp. (w protokole pomiarów podano wszystkie stwierdzone uszkodzone części)
 • kontrola uchodzenia gazu przez detektor HLD 5600, (przy wyłącznikach typu VF )

Do diagnostyki jednego wyłącznika trzeba liczyć z postojem na około 1,5 - 2 godziny po pomiarach, w wypadku wyregulowania razem 2,5 godziny. To znaczy, jeżeli jest wyłącznik w wykonaniu celkowym, odłączony od szyn zbiorczych, zapewniony zestawem zwarciowym i jest podpisany nakaz B. W wypadku wyłącznika na wózku wyłącznik jest wysunięty z rozdzielni. W razie wyłącznika na wózku jest wyłącznik wysunięty z rozdzielni. Po diagnostyce wspólnie z klientem wspólnie ocenią stan wyłącznika i zostanie

zaproponowany następne postępowanie. Po pisemnej zgodzie klienta ( podpisanym zapisie o naprawie wyłącznika) zostanie wykonana potrzebna naprawa. W podanych cenach nie podano części zamiennych, które będą stwierdzone podczas kontroli serwisowej i po zatwierdzeniu przez zamawiającego wymienione na nowe. Podczas wymiany tych części będzie obliczona praca z tym połączona. Gaz SF6, praca godzinowa, strata czasu i transport będą fakturowane na podstawie rzeczywistych kosztów, które zostaną zapisane w sprawozdaniach montażowych zatwierdzonych przez klienta.

 

SPOSOBY POMIARóW

Monitorowanie stanu rozdzielni metodą termografii
Pomiary termowizyjne - strona 1
Pomiary termowizyjne - strona 2

Pomiary mechanicznych i elektrycznych właściwości WN wyłączników
Diagnostyka i serwis wyłączników WN

 

SERWIS

Wychodzimy z filozofii, że jakościowy serwis jest wsparciem sprzedaży. Nasi pracownicy serwisowi zostali wyszkoleni u renomowanych producentów ABB i Eaton Electric i są w stanie rozwiązywać nawet te najbardziej wymagające wymagania. Wykonujemy serwis i naprawy z programu produkcyjnego ABB zwłaszcza przy następujących typach urządzeń:

 • rozdzielnie serii SR i ZS1
 • wyłączniki serii HL, HG
 • wyłączniki serii VF
 • wyłączniki serii VD
 • odłączniki serii OK, NAL
 • styczniki próżniowe serii SVW
 • wyłączniki serii VMV

i następujących urządzeń firmy Eaton:

 • próżniowe wyłączniki NVL
 • rozdzielnie XIRIA
 • rozdzielnie SVS
 • rozdzielnie UNITOLE

 

SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny kieruje się warunkami podanymi w ogólnych warunkach dostawy i warunkami dla odpowiedniego urządzenia. W wypadku stanu awaryjnego nasi pracownicy są w stanie rozpocząć prace na usuwaniu usterek do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o powstałej usterce.

 

SERWIS POGWARANCYJNY

Wariant - jednorazowo

Serwis pogwarancyjny jest wykonywany bądź jednorazowo bądź na podstawie zamówienia. W wypadku, że nie została zawarta umowa o wykonaniu serwisu pogwarancyjnego, firma wykonuje ten serwis na podstawie jednorazowego technicznie wyjaśnionego zamówienia. Jeżeli konieczne jest obejrzenie urządzenia elektrycznego, nasi pracownicy ocenią jego stan techniczny i ustalą wstępną ceną remontu. Termin wykonania jest ustalony w zatwierdzonym zamówieniu i jest zależny od terminu dostaw części zamiennych. W wypadku stanu awaryjnego rozdzielni nasi pracownicy są zdolni rozpocząć usuwanie usterek do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia o powstałej usterce.

Wariant – umowa długookresowa

Zalety umowy długookresowej zostały opisane w wyżej wymienionym schemacie, zwłaszcza chodzi o oszczędność całkowitych kosztów konserwacji. W tym wypadku nasi pracownicy wykonają analizę technicznego stanu urządzenia elektrycznego z wykorzystaniem współczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych ( linka na diagnostykę ) i opracują sprawozdanie o technicznym stanie urządzenia. Na podstawie wyników ww. sprawozdania wspólnie z zamawiającym opracują plan remontów i konserwacji na dłuższy okres ( z reguły 1 rok ), który jest dalej uściślany według możliwości zamawiającego wyłączyć serwisowane urządzenie z eksploatacji. W celu skrócenia terminu remontów wytypowany materiał zostaje ułożony w składzie konsygnacyjnym klienta.

 

Osoby Kontaktowe

Dyrektor Spółk
Ing. Vladimír Bursák
Vladimir.Bursak@sg-brno.cz
Handel – pozostała zagranica:
Robert Filáček
Tel : +420 608 558 084
Robert.Filacek@sg-brno.cz
Diagnostyka i serwis
Roman Beneš
roman.benes@sg-brno.cz
Główny projektant:
Ing. Peter Weag
weag@sg-kosice.sk

Gdzie nas znaleźć

Kavečianska cesta 14/B
040 01 Košice

Tel/fax:
+421 55 633 19 50
e-mail:
sgroup@sg-kosice.sk
www.sg-kosice.sk
Znajdź nas na mapie ...
Jižní náměstí 5
619 00 Brno

tel.: +420 543 250 722
fax: +420 543 250 769
REGON: 25544471
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
Znajdź nas na mapie ...