S.G. CZ, spol. s r.o. je česká soukromá společnost založená v roce 1992 působící na trhu v oblasti dodávek, rekonstrukcí, modernizací a servisu VN-NN rozvoden.
Novinky
3.11.
2011

ABB - rychlonabíjecí stanice ABB oznámilo zahájení prodeje rychlonabíjecí stanice Terra v ČR - rychlonabíjecí stanice pro eletromobily již brzo součástí běžného provozu měst.


Ke stažení
28.11
2011

EATON - zajímavá zařízení
EATON uvedl na trh nová zajímavá zařízení a rozváděčové systémy:

Ke stažení
28.2.
2012

Měření a optimalizace výkonu fotovoltaických elektráren
V dnešní nelehké době vládní averze k fotovoltaickým zařízením všeho druhu, zejména v podobě dodatečné tzv. solární daně, má pravidelná údržba, měření a optimalizace výkonu fotovoltaické elektrárny pro každého investora cenu zlata….

Servis fotovoltaických elektráren, diagnostika VN zařízení

Solární panely

Údržba a servis fotovoltaických elektráren

Pravidelná údržba fotovoltaických elektráren je nutností, která přináší mnohonásobně vyšší efekt oproti vynaloženým nákladům....více informací naleznete v sekci SLUŽBY


Diagnostika

Říká se, že co oko nevidí, srdce nebolí. V oblasti vysokého napětí to neplatí dvojnásob. Klasickou revizí zařízení nelze najít skryté závady, které mohou způsobit havárii, ale dokáží to moderní diagnostická zařízení, která poskytnou velmi přesné údaje o skutečném technickém stavu zařízení. Nebojte se je využít, náklady jsou podstatně nižší než následky způsobené havárie.

 

Výhody

Diagnostika zařízení přináší zejména následující výhody:

 • zjištění reálného technického stavu a provozní způsobilosti zařízení za provozu
 • zjištění skrytých závad = předcházení případným haváriím = úspora nákladů na opravy
 • efektivnější plánování údržby, oprav a odstávek
 • protokoly o výsledku měření s naměřenými hodnotami, grafy, vyobrazení závad, vyhodnocení měření a doporučení pro následnou opravu
 • výsledky měření v elektronické formě

 

Popis diagnostiky VN vypínačů

Jedno diagnostické měření zahrnuje:

 • vyhotovený protokol měření, naměřené hodnoty, graf, vyhodnocení měření a vyjádření technika, případně doporučení pro následnou opravu
 • protokol vyhotovený na místě měření v písemné formě
 • po ukončení měření výsledky měření v elektronické formě na disketě, popř. na CD médiu
 • konzultaci se zákazníkem ohledně potřebné opravy

Dle uvážení zákazníka je možno před měřením provést seřízení vypínače servisním technikem.

Seřízení vypínače zahrnuje:

 • vyčištění a promazání pohyblivých částí, nastavení mechanismu
 • kontrola šroubových spojů
 • kontrola elektrické části, spojů a zapojení
 • kontrola poškozených částí, prasklin apod. (v protokolu měření jsou uvedeny všechny zjištěné poškozené díly)
 • kontrola úniku plynu detektorem HLD 5600, ( u vypínačů typu VF )

Na diagnostiku jednoho vypínače je třeba uvažovat s odstávkou vypínače na cca 1,5 - 2 hodiny pro měření, v případě seřízení celkem 2,5 hodiny. To znamená, pokud je vypínač v kobkovém provedení, odpojený od přípojnic, zajištěný zkratovací soupravou a je podepsaný příkaz B. V případě vypínače na vozíku je vypínač vysunutý z rozváděče.

Po diagnostice se společně se zákazníkem vyhodnotí stav vypínače a navrhne další postup.Po písemném odsouhlasení zákazníkem ( podepsaném zápisu o opravě vypínače ) sa provede potřebná oprava. V uvedených cenách nejsou zahrnuty náhradní díly, které budou při servisní kontrole zjištěny jako poškozené a po odsouhlasení objednatelem vyměněny za nové. Při výměne těchto dílů bude kalkulována práce s tímto spojená.

Plyn SF6, hodinová práce, ztráta času a doprava bude fakturována na základě skutečných nákladů, které budou zapsány v montážních zprávách odsouhlasených zákazníkem.

 

Způsoby měření

Monitorování stavu rozvodny metodou termovize
Termovizní měření - strana 1
Termovizní měření - strana 2

Měření mechanických a elektrických vlastností VN vypínačů
Diagnostika a servis VN vypínačů

 

Servis

Vycházíme z filozofie, že kvalitní servis je podporou prodeje. Naši servisní pracovníci jsou vyškoleni u renomovaných výrobců ABB a Eaton Electric a jsou schopni řešit i ty nejnáročnější požadavky. Provádíme servis a opravy z výrobního programu ABB zejména u těchto typů zařízení:

 • rozvaděče řady SR a ZS1
 • vypínače řady HL, HG
 • vypínače řady VF
 • vypínače řady VD
 • odpínače řady OK, NAL
 • vakuové stykače řady SVW
 • vypínače řady VMV

a následujících zařízení firmy Eaton:

 • vakuové vypínače NVL
 • rozvaděče XIRIA
 • rozvaděče SVS
 • rozvaděče UNITOLE

 

Záruční servis

Záruční servis se řídí podmínkami uvedenými ve všeobecných dodacích podmínkách a technickými podmínkami pro příslušné zařízení. V případě havarijního stavu jsou naši pracovníci schopni nastoupit k odstraňování závady do 24 hodin od obdržení hlášení o vzniklé závadě.

 

Pozáruční servis

Varianta - jednorázově
Pozáruční servis je prováděn buď jednorázově na základě objednávky. V případě, že není uzavřena smlouva o provádění pozáručního servisu, provádí firma tento servis na základě jednorázové technicky jasné objednávky. Pokud je nutná obhlídka elektrického zařízení, posoudí naši pracovníci jeho technický stav a stanoví předněžnou cenu opravy. Termín plnění je stanoven v potvrzené objednávce a je závislý na termínu dodávek náhradních dílů. V případě havarijního stavu rozvodny jsou naši pracovníci schopni nastoupit k odstraňování závady do 24 hodin od obdržení hlášení o vzniklé závadě.

Varianta - dlouhodobá smlouva
Výhody dlouhodobé smlouvy jsou popsány ve výše uvedeném schematu , zejména se jedná o úsporu celkových nákladů na údržbu. V tomto případě provedou naši pracovníci analýzu technického stavu el. zařízení s využitím moderních měřicích a diagnostických přístrojů ( odkaz na diagnostiku ) a zpracují zprávu o technickém stavu zařízení. Na základě výsledků této zprávy se společně s objednatelem sestaví plán oprav a údržby na delší období ( zpravidla 1 rok ), který je dále upřesňován dle možností objednatele odstavit servisované zařízení z provozu. Za účelem zkrácení termínů oprav bývá vytypovaný materiál uložen v konsignačním skladu zákazníka.

Kontaktní osoby

Ředitel společnosti:
Ing. Vladimír Bursák
+420 608 558 085
Vladimir.Bursak@sg-brno.cz
Obchod - ČR a SR :
Pavel Hanák
+420 608 558 083
pavel.hanak@sg-brno.cz
Diagnostika a servis:
Roman Beneš
+420 608 558 087
roman.benes@sg-brno.cz
Obchod – ostatní zahraničí:
Robert Filáček
+420 608 558 084
Robert.Filacek@sg-brno.cz

Kde nás najdete?

map-sm.png, 12kB

Jižní náměstí 5
619 00 Brno

tel.:+420 543 250 722
fax: +420 543 250 769
ič: 25544471
e-mail: sgroup@sg-brno.cz
www.sg-brno.cz
najděte si nás na mapě...